Magamról

 

Pongrácz Róbert vagyok, öt gyerekes édesapa. Korábban katolikus teológiát végeztem egy teológiai szemináriumban, ahol az abszolutórium megszerzése után egy tudományegyetem hittanári szakán szereztem egyetemi diplomát.

A Szentírás igéinek értéke és jelentősége a jezsuiták körében végzett 30 napos szent-ignáci lelkigyakorlatok során vált erőteljessé és meghatározóvá az életemben. Az Istennel szerzett tapasztalataim egy része is ezekhez a lelkigyakorlatokhoz fűződik. A személyesen irányított lelkigyakorlatok adásába egy japánból hazatért jezsuita szerzetes vezetett be; több éven át 3 napos személyesen irányított lelkigyakorlatot kísértem néhány személynek és a feleségemnek Erdélyben.

Négy tanéven át a Szeged-Csanádi egyházmegyében püspöki megbízással lelkipásztori kisegítőként és hittanárként dolgoztam. Ez idő alatt többek között katekumenátus (keresztségre jelentkezők csoportja) keretében készítettem elő felnőtteket a katolikus egyház beavató szentségeire. Ezt követően egy protestáns teológián hallgattam teológiai kurzusokat.

Ezzel a honlappal az a célom, hogy kizárólag a Szentírás szavainak összefüggései alapján szóljak hozzá egy-egy bibliai és más témájú kérdéshez. Nem az az elsőrendű célom, hogy valamely felekezetnek a tanítását elérhetővé tegyem, hanem a Biblia örök életet adó igéihez kívánom közelebb vinni az olvasót, amely Jézus szavai szerint "Isten ajkáról való" (Mt 4,4). Ez azt jelenti, hogy mindent az Isten szavának a Bibliában kijelentett mérlegére téve vizsgálok meg. Számomra az Isten igéje abszolút mérce, ehhez kívánom mind az életemet, mind a szóbeli és írásbeli megnyilatkozásaimat szabni.

Sem írásaim, sem beszédeim nem hordozzák magukon a tévedhetetlenség kézjegyét. Mégis arra vágyom, hogy ez a honlap szolgálja Isten nagyobb dicsőségét, az olvasók és hallgatók üdvösségét, és váljon egy helyes iránytűvé minden Bibliát olvasó és kutató ember életében.

Tisztelettel: P.R.